thong-bao-Khao thi

Thông báo V/v rà soát số bài kiểm tra trong Chương trình môn học/mô đun Khóa 11, Trung cấp

0 comments

Căn cứ Quy chế Kiểm tra, thi số 477/QĐ-CĐVH ngày 20/10/2017 của Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ các Chương trình môn học/mô đun của các ngành, nghề Khóa 11, Trung cấp Phòng Đào tạo gửi cho Trung tâm Khảo thí&ĐBCL (bản mềm).

Sau khi tiến hành đối chiếu “Phương pháp đánh giá” trong Chương trình môn học/mô đun của một số môn học/mô đun Khóa 11, Trung cấp. Trung tâm Khảo thí & ĐBCL nhận thấy số lượng bài kiểm tra được quy định trong một số Chương trình môn học/mô đun không đúng với Quy chế Kiểm tra, thi (có tập tin đính kèm).

Để đảm bảo tính thống nhất giữa Chương trình môn học/mô đun và Quy chế Kiểm tra, thi của Trường, Trung tâm kính đề nghị Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Khoa tiến hành rà soát lại toàn bộ Chương trình môn học/mô đun đã và chưa được phê duyệt của Khóa 11 và Trung cấp để có phương pháp điều chỉnh cho phù hợp với Quy chế Kiểm tra, thi. Góp phần thuận lợi cho việc kiểm dò và nhập liệu vào hệ thống phần mềm đào tạo.

Trân trọng./.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings