blog

Liên hệ

Gửi thông tin

Họ và tên (Bắt buộc)

Email của bạn (Bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung (Bắt buộc)

Giám đốc Trung tâm

ThS. Lê Viết Trương

Email:  truonglv@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0905.129921, (0236) 3962962(ext 650)

Khảo thí

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

Email:  giangntt@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0983.864959, (0236) 3962962(ext 652)

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Email:  hanhntm@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0905.360816, (0236) 3962962(ext 652)

Đảm bảo chất lượng

Phan Thị Quỳnh Thy

Chức vụ: Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

Email:  thyptq@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0943.300181, (0236) 3962962(ext 651)

ISO

ThS. Lê Thị Mai Thảo

Chức vụ: Chuyên viên ISO, ĐBCL

Email:  thaoltm@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0935453549, (0236) 3962962(ext 651)

31 July 0 Bình luận

Theme Settings