ISO

thong_bao1
 1. Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
 2. Mục đích:

+ Hiệu lực áp dụng Hệ thống tài liệu đã ban hành;

+ Cải tiến hệ thống tài liệu, hoạt động, quá trình tại các đơn vị trong Trường.

 1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu lực áp dụng và tăng cường công tác cải tiến hệ thống quản lý.
 2. Chuẩn mực: Các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008
 3. Đoàn đánh giá:

Stt

Họ và tên Chức vụ/Chức danh

Nhiệm vụ

1 Ông Võ Duy Thanh – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban ISO Trưởng đoàn
2 Ông Lê Viết Trương – GĐ TT KT&ĐBCL Trưởng nhóm 1
3 Bà Trần Thị Kim Oanh – Trưởng Phòng CT&CTSV Trưởng nhóm 2
4 Ông Hoàng Đình An – Phó trưởng Phòng CT&CTSV Trưởng nhóm 3
5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – CV TT KT&ĐBCL-Thư ký Ban ISO Nhóm 2
6 Bà Phan Thị Quỳnh Thy – Chuyên viên TT KT&ĐBCL Nhóm 2
7 Bà Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo – Phó trưởng Phòng ĐT Nhóm 1
8 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Chuyên viên TT ĐTQT Nhóm 1
9 Bà Đặng Thị Á – Chuyên viên Phòng TCCB-LĐ Nhóm 3
10 Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền – Chuyên viên Khoa cơ bản Nhóm 3
 1. Thời gian, địa điểm và phạm vi đánh giá:
Thời gian Nội dung công việc
đơn vị đánh giá
Địa điểm
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
Ngày 16/4/2018 08:00-09:00 HỌP MỞ ĐẦU Phòng họp tầng 3
09:30-11:30 P.CT&CTSV P.TCCB-LĐ P.KHTC Tại đơn vị đánh giá
Ngày 17/4/2018 08:00-10:00 Khoa cơ bản Phòng HTQT TT KT&ĐBCL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 18/4/2018 08:00-10:00 Khoa TMĐT&TT Phòng

HC-QT

Phòng ĐT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 19/4/2018 08:00-10:00 Khoa CNTT  TT TTTL TT TVVL&QHDN Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00  Khoa CNĐTVT TT CNTT TT ĐTQT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 20/4/2018 08:00-11:30 Các nhóm viết báo cáo
14:00-16:00 HỌP KẾT THÚC Phòng họp tầng 3
13 April 0 Bình luận
quy trinh
Mục đích và phạm vi áp dụng 1.1.Mục đích Đảm bảo việc mua sắm, sửa chữa tài sản xuất phát từ nhu...
18 January 0 Bình luận
box_vbpl
quy trinh
 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định thống nhất công tác dự giờ tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường). Thực hiện qui trình này nhằm mục đích chuẩn hóa công tác dự giờ của Trường, đảm bảo việc dự giờ theo đúng quy định. Qua đó, giúp giảng viên trao đổi phương pháp giảng dạy, trau dồi năng lực sư phạm, đổi mới và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của giảng viên ở các Khoa, Bộ môn và làm cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua trong Khoa, Trường.

Quy trình này áp dụng cho các giảng viên (kể cả giảng viên tập sự và giảng viên chính thức) giảng dạy (cả lý thuyết, thực hành và tích hợp) trong Trường.

 1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
 2. Các biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1  Đăng ký giờ giảng   QT.07-ĐT*M.01
2  Tổng hợp đăng ký giờ giảng   QT.07-ĐT*M.02
3   Kế hoạch dự giờ toàn trường   QT.07-ĐT*M.03
4  Phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết   QT.07-ĐT*M.04
5  Phiếu đánh giá bài giảng thực hành   QT.07-ĐT*M.05
6  Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp   QT.07-ĐT*M.06
7  Biên bản dự giờ   QT.07-ĐT*M.07
8  Tổng hợp kết quả dự giờ   QT.07-ĐT*M.08

Tải tất cả biểu mẫu

28 December 0 Bình luận
thong_bao1

Thực hiện kế hoạch Số 01b/KH-ISO ngày 15 tháng 05 năm 2017 về việc Đánh giá nội bộ lần 2 năm học 2016-2017;

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo đến các đơn vị thuộc Trường và các thành viên thuộc đoàn đánh giá 1 số nội dung định hướng đánh giá được liệt kê theo từng đơn vị. Ngoài những nội dung này, dựa vào thực tế các nhóm đánh giá có thể đánh giá các nội dung khác thuộc phạm vi hoạt động của đơn vị.

 1. Các Khoa
 • Lịch trình giảng dạy
 • Hồ sơ dự giờ
 • Hồ sơ hội thảo cấp Khoa
 • Sổ biên bản họp Tổ bộ môn, Khoa
 • Sổ tay Giảng viên
 • Hồ sơ nghiên cứu khoa học cấp khoa
 • Minh chứng hoạt động khác
 • Danh mục hồ sơ, tài liệu bên ngoài
 1. Các Trung tâm và Phòng ban
 • Danh mục hồ sơ, tài liệu bên ngoài
 • Các quy trình thuộc đơn vị
9 November 0 Bình luận
thong_bao1
 1. Thời gian: 14h00 ngày 30/08/2017
 2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3
 3. Thành phần:

– Hiệu trưởng

– Ban ISO

– Chuyên viên phụ trách Đảm bảo chất lượng, TT KT&ĐBCL.

 1. Nội dung họp

– Tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Trường;

– Tình hình thực hiện Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng;

– Những sự thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống chất lượng;

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo (theo mẫu QT.04-ISO*M.02) gửi về Thư ký ISO trước ngày 25/08/2017 và những cá nhân có trong thành phần họp có mặt đầy đủ, trường hợp vắng mặt đột xuất phải cử người thay thế./.

19 October 0 Bình luận
Mục tiêu chất lượng trường năm học 2014-2015
 1. Phấn đấu tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy đạt 300 sinh viên.

 2. Xây dựng  mới 02 ngành đào tạo

 3. Sinh viên khóa 6 đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn là 80%.

 4. Tỷ lệ sinh viên khá, giỏi toàn diện đạt 35%, trong đó 12% sinh viên đạt danh hiệu giỏi, xuất sắc.

 5. Tỷ lệ sinh viên đạt kết quả rèn luyện khá trở lên là 85%.

 6. Tỷ lệ SV buộc thôi học do vi phạm kỷ luật không quá 1% so với tổng SV.

 7. Đạt doanh thu đào tạo ngắn hạn 2 tỷ.

 8. Tổ chức 02 đợt thanh tra, kiểm tra nội bộ.

 9. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 80%.

 10. Có 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu đúng thời hạn.

 11. Triển khai ứng dụng thành công 02 phần mềm trong công tác quản lý.

 12. Xuất bản ít nhất 02 kỳ Tạp san khoa học và giáo dục của trường.

 13. Tổ chức được 02 đợt thi đua trong năm.

 14. Cố gắng tăng nguồn thu, giảm chi tiêu để CBVC có mức thu nhập tăng thêm đạt 0,6 lần lương cơ bản.

11 July 0 Bình luận
Mục tiêu chất lượng trường năm học 2016-2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 653a/QĐ-CĐVH ngày 4/11/2016  của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

10 July 0 Bình luận
Mục tiêu chất lượng trường năm học 2015-2016
 1. Phấn đấu tuyển sinh đạt 50% chỉ tiêu được giao

 2. Phấn đấu 90% SV tốt nghiệp đúng thời hạn, trong đó có trên 50% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi tốt nghiệp

 3. Phấn đấu đạt 50% SV đạt kết quả học tập loại khá, giỏi trở lên.

 4. Tỷ lệ SV buộc thôi học do vi phạm kỷ luật không quá 1% so với tổng SV.

 5. Tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sỹ đạt 90%, tiến sỹ đạt 7% trên tổng số giảng viên.

 6. Đảm bảo cử 11 giảng viên đi NCS theo Dự án nâng cấp trường đúng tiến độ.

 7. 100% đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu đúng thời hạn.

 8. Tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học quốc tế.

 9. Triển khai nội dung hợp tác về đào tạo liên thông (chương trình 3+2) với Trường đại học Chosun và Trường đại học Tongmyong, Hàn Quốc.

 10. Phấn đấu tăng nguồn thu, tiết kiệm chi để ổn định thu nhập tăng thêm cho CBVC đạt mức 0,5 lần lương cấp bậc

 11. Tổ chức cho mỗi CBVC 01 lượt tham quan thực tế.

 12. Phấn đấu tập thể trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và được tặng Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông; trong đó có 50% tập thể cơ sở đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

 

10 July 0 Bình luận
muc tieu 1

Theme Settings