khảo thí

Quyết định số 289/QĐ-CĐVH ngày 28/6/2019 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn V/v sửa đổi, bổ sung tài liệu thuộc Hệ thống QLCL
thong-bao-Khao thi

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì II – Năm học 2018-2019 – cao đẳng khóa 10; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần cao đẳng khóa 10 cụ thể như sau:

– Thời gian tổ chức đăng kí: 03 ngày từ 22/04/2019 đến hết ngày 24/04/2019. trên trang: http://esys.viethanit.edu.vn/student/

– Thời gian thi: Từ ngày 02/05/2019 đến hết ngày 04/05/2019

– Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 24/04/2019 đến hết ngày 26/04/2019 qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người nộp tiền:  (ghi rõ họ và tên sinh viên)
Địa chỉ:  (ghi rõ mã sinh viên)
Nội dung:  Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ II năm học 2018-2019
Người nhận tiền  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
Số tài khoản: 2006201001299
Tại:  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 25/04/2019. Mọi thắc mắc về danh sách thi, phòng thi,…sinh viên liên hệ: Trung tâm Khảo thí&ĐBCL phòng E1-104, số điện thoại: 02363.981368

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

22 April 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Lần: 01 – Học kỳ I – Năm học 2018-2019

 

Căn cứ đơn xin phúc khảo của sinh viên; Căn cứ bài làm được lưu trong hệ thống, đề thi, đáp án, bài thi. Sau khi tổ chức kiểm tra từng bài thi, chấm phúc khảo Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả chấm phúc khảo thi lần 01 học kỳ I (năm học 2018-2019)  khóa 11,12 như sau:

 1. Môn học: Tin học
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16435 Huỳnh Thị Diễm K1216C 2 2 Chỉ có bài powerpoint, không có bài word và excel
 1. Môn học: Chính trị 2
TT MSSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm Phúc khảo
1 CCMD17A001 Mai Văn Đạt CCMD17A 4,8 9,3 Hoàn lệ phí
2 CCAD17A006 Phạm Đỗ Linh Trang CCAD17A 9 5,5 Rà soát lại bài thi PA213
3 CCAD17A007 Đặng Võ Hồng Trinh CCAD17A 5,5 9
4 CCMD17A002 Lương Quốc Hải CCMD17A 9,3 4,8
 1. Học phần: Pháp luật
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16363 Lê Thị Hồng Phúc K1216B 7.0 7.0
 1. Học phần: Viết 1
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16363 Lê Thị Hồng Phúc K1216B 7.2 7.2
 1. Học phần: Nghe 1
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16316 Ngô Thị Xuân Hương K1216B 7.8 8.7 Hoàn lệ phí

Chú ý:

Sinh viên phúc khảo lên điểm có ghi chú “Hoàn lệ phí” lên Phòng Kế hoạch – Tài chính để nhận lại lệ phí phúc khảo.

– Sinh viên phúc khảo đã đăng ký thi cải thiện, sau khi có kết quả phúc khảo lên điểm nếu có nguyện vọng hủy thi cải thiện thì làm đơn gửi Trung tâm Khảo thí & ĐBCL  trước ngày 11/02/2019

25 January 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ thông báo số 66/TB-KT ngày 10/12/2018 của Trung tâm Khảo thí & ĐBCL về việc dời địa điểm thi, hoãn thi môn học Giáo dục thể chất 1;

Căn cứ công văn 3802/SLĐTBXH-DN ngày 14/12/2018 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng về việc kiểm tra, đánh giá cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng.

Để tạo điều kiện cho các giảng viên Khoa CNTT có thể tham gia thi đúng lịch của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra điều kiện về sân thi môn học Giáo dục thể chất 1 (điền kinh), Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và ngày thi thay đổi cụ thể như sau:

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN NGÀY THI CŨ GIỜ THI CŨ PHÒNG THI NGÀY THI MỚI GIỜ THI MỚI
1 CMH084 Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) 11/12/2018 14g00 SANDK  25/12/2018 14g00
2 CMH084 Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) 11/12/2018 15g00 SANDK  25/12/2018 15g00
3 CKH087 Lập trình trực quan 28/12/2018 08g00 A215  27/12/2018 14g00
4 CKH087 Lập trình trực quan 28/12/2018 08g00 A311  27/12/2018 14g00
5 CMD151 Xây dựng website bằng mã nguồn mở 28/12/2018 08g00 A315  27/12/2018 14g00

 

Đề nghị Phòng Đào tạo, các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập phối hợp thông báo cho Cán bộ coi thi các học phần trên và sinh viên được biết và thực hiện ./.

20 December 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì II – Năm học 2017-2018 – khóa 09, 10, 11 bậc cao đẳng và trung cấp khóa 4 (TC4); Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần khóa 09, 10, 11, TC4 cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đăng kí: 04 ngày từ 28/07/2018 đến hết ngày 31/07/2018.
 • Thời gian thi: Từ ngày 13/08/2018 đến hết ngày 17/08/2017.

– Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 06/08/2017 đến hết ngày 10/08/2017 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người nộp tiền: (ghi rõ họ và tên sinh viên)
Địa chỉ: (ghi rõ mã sinh viên)
Nội dung: Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ II năm học 2017-2018
Người nhận tiền TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
Số tài khoản: 2006201001299
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 07/08/2018. Mọi thắc mắc về danh sách thi, phòng thi,…sinh viên liên hệ: Trung tâm Khảo thí&ĐBCL phòng E1-104, số điện thoại: 0236.3981368.

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

17 July 0 Bình luận
quy che 1

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn vừa ban hành Quyết định số 438/QĐ-CĐVH ngày 15/05/2018 V/v quy chế Kiểm tra, thi . Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2017.

Theo đó, Quy chế gồm 03 Chương, 17 Điều quy định cụ thể về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô-đun

1.Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ

 1. Kiểm tra thường xuyên không quy định trong chương trình môn học, mô-đun do giảng viên giảng dạy môn học, mô-đun thực hiện trong quá trình học theo từng môn học, mô-đun thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác;
 2. Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học, mô-đun; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, làm bài thực hành từ 60 đến 120 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác;
 3. Số lượng bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ được xác định tùy theo số tín chỉ của môn học, mô-đun cụ thể như sau:

– Đồi với trình độ đào tạo cao đẳng:

+ Môn học, mô-đun có 1 tín chỉ: Có 1 bài kiểm tra thường xuyên và 1 bài kiểm tra định kỳ;

+ Môn học, mô-đun có 2 tín chỉ: Có 1 bài kiểm tra thường xuyên và 2 bài kiểm tra định kỳ;

+ Môn học, mô-đun có 3 tín chỉ: Có 1 bài kiểm tra thường xuyên và 3 bài kiểm tra định kỳ;

+ Môn học, mô-đun có từ 4 tín chỉ trở lên: Có 1 bài kiểm tra thường xuyên và 4 bài kiểm tra định kỳ.

– Đối với trình độ đào tạo trung cấp: Bắt buộc phải có 1 bài kiểm tra thường xuyên; số bài kiểm tra định kỳ tùy theo yêu cầu môn học/mô-đun, giảng viên xác định số bài kiểm tra định kỳ phù hợp (có ít nhất một bài kiểm tra định kỳ) và quy định rõ trong chương trình môn học, mô-đun.

2.Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun

 1. Cuối mỗi học kỳ, Nhà trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học, mô-đun; kỳ thi phụ được tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học, mô-đun hoặc môn học, mô-đun có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính; ngoài ra, Nhà trường có thể tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự thi;
 2. Hình thức thi kết thúc môn học, mô-đun có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên đảm bảo không quá 2 hình thức cho mỗi môn học, mô-đun. Đối với môn học, mô-đun có 2 hình thức thi, trọng số điểm đánh giá được quy định 50/50 cho mỗi hình thức thi;
 3. Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô-đun đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thực hành từ 90 đến 240 phút, thời gian làm bài trắc nghiệm từ 50 đến 60 phút, thời gian làm bài vấn đáp từ 10 đến 20 phút chuẩn bị và 10 phút trả lời, đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian làm bài thi của môn học, mô-đun có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo do Hiệu trưởng quyết định và ghi rõ trong chương trình môn học, mô-đun;
 4. Lịch thi cần được tối ưu hóa cho từng ngành học dựa trên các yêu cầu sau: trải đều các môn thi trong suốt thời gian thi, xen kẽ các môn lý thuyết – thực hành, mỗi buổi thi một người học thi không quá 2 môn học, mô-đun, thời gian chuyển tiếp giữa 2 môn thi tối thiểu là 30 phút;
 5. Thời gian dành cho ôn thi mỗi môn học, mô-đun tỷ lệ thuận với số giờ của môn học, mô-đun đó và bảo đảm ít nhất là 1/2 ngày ôn thi cho 15 giờ học lý thuyết trên lớp, 30 giờ học thực hành, thực tập; tất cả các môn học, mô-đun phải bố trí giảng viên hướng dẫn ôn thi, chương trình ôn thi phải được công bố cho người học ngay khi bắt đầu tổ chức ôn thi;
 6. Trong trường hợp cần thiết, có thể xếp thi buổi tối hoặc ngày thứ bảy, chủ nhật (với các lớp bình thường học ban ngày);
 7. Chỉ những môn học, mô-đun có tổ chức học trong học kỳ mới xếp lịch thi cuối học kỳ;
 8. Các môn học, mô-đun cùng mã số nhất thiết phải xếp thi cùng một thời gian, cùng 1 đề thi. Trong trường hợp do khác hệ đào tạo và học khác buổi hoặc lý do bất khả kháng (số lượng phòng không đủ để tổ chức cùng ca thi) mà phải xếp khác buổi thi của môn đó thì phải có đề thi khác;
 9. Hình thức thi, thời gian làm bài, điều kiện thi kết thúc môn học, mô-đun phải được quy định trong chương trình môn học, mô-đun.

Điều kiện và số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun

 1. Điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun

Người học được dự thi kết thúc môn học, mô-đun khi bảo đảm các điều kiện sau:

 • Tham dự ít nhất 70% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học, mô-đun được quy định trong chương trình môn học, mô-đun;
 • Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10;
 • Còn số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật thì được Hiệu trưởng xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở người học đó phải bảo đảm điều kiện về điểm trung bình các điểm kiểm tra.

 1. Số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun
 • Người học được dự thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất, nếu điểm môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm một lần nữa ở kỳ thi khác do trường tổ chức;
 • Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0. Người học vắng mặt có lý do chính đáng (có xác nhận hợp pháp) làm đơn gửi Trung tâm xem xét và cho dự thi ở kỳ thi khác trong vòng 1 tuần kể từ ngày thi môn học, mô-đun.

Cách tính điểm môn học, mô-đun, điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung tích lũy

 1. Điểm môn học, mô-đun
  1. Điểm môn học, mô-đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học, mô-đun có trọng số 0,6;
  2. Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm. Trong đó: Điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2;
  3. Điểm môn học, mô-đun đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 điểm trở lên.
 2. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa học được tính theo kết quả điểm thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được tính theo kết quả lần thi kết thúc môn học, mô-đun có điểm cao nhất.
 3. Môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh là 2 môn học điều kiện; kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp.
 4. Quy đổi điểm môn học, mô-đun: Điểm môn học, mô-đun được tính theo khoản 1 Điều 10 của quy chế này theo thang điểm 10 sau khi làm tròn đến một chữ số thập phân sẽ được chuyển thành điểm chữ như sau:
Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm 4
Điểm chữ Điểm số
Đạt

(được tích lũy)

Giỏi từ 8,5 đến 10,0 A 4,0
Khá từ 7,0 đến 8,4 B 3,0
Trung bình từ 5,5 đến 6,9 C 2,0
Trung bình yếu từ 4,0 đến 5,4 D 1,0
Không đạt (không được tích luỹ)

 

 

Kém dưới 4,0 F 0

5. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của môn học, mô-đun phải được quy đổi từ điểm chữ qua điểm số thang điểm 4.

18 May 0 Bình luận
tailieu-copy

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế Kiểm tra, thi

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

 

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô – đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Kiểm tra, thi của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 477/QĐ-CĐVH ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành Quy chế Kiểm tra, thi và áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2017.

Điều 3. Trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem chi tiết tại đây

16 May 0 Bình luận
TESTING

120 câu hỏi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực cần thiết để học đại học, không chú trọng đánh giá kiến thức.

Theo đó bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM được xây dựng với cùng cách tiếp cận như bài thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Mỹ và bài thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh.

Cụ thể, đây đều là các bài thi chuẩn hóa nhằm xét tuyển đầu vào học đại học. Các bài thi đều nhắm vào việc đánh giá năng lực học đại học của thí sinh thông qua việc kiểm tra các kỹ năng liên quan đến đọc, hiểu, tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề chứ không đơn thuần đánh giá về mặt nhớ kiến thức.

Các câu hỏi trong bài thi được xây dựng theo hướng cung cấp số liệu/dữ kiện, hạn chế yêu cầu nhớ kiến thức. Đề thi gồm 120 câu trắc nghiệm có 4 phương án lựa chọn trong đó có 1 phương án đúng duy nhất, gồm 03 phần: sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề. Thời gian làm bài là 150 phút.

Kết quả bài thi được xác định theo phương pháp trắc nghiệm hiện đại. Điểm bài thi được xác định bằng lý thuyết đáp ứng câu hỏi – IRT (Item Response Theory). Các câu hỏi có độ khó, độ phân biệt khác nhau sẽ có đóng góp khác nhau vào tổng điểm. Tổng điểm tối đa của bài thi là 1.200 điểm.

Toàn bộ bài thi mẫu tại đây.

20 April 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ Quy chế Kiểm tra, thi số 477/QĐ-CĐVH ngày 20/10/2017 của Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ các Chương trình môn học/mô đun của các ngành, nghề Khóa 11, Trung cấp Phòng Đào tạo gửi cho Trung tâm Khảo thí&ĐBCL (bản mềm).

Sau khi tiến hành đối chiếu “Phương pháp đánh giá” trong Chương trình môn học/mô đun của một số môn học/mô đun Khóa 11, Trung cấp. Trung tâm Khảo thí & ĐBCL nhận thấy số lượng bài kiểm tra được quy định trong một số Chương trình môn học/mô đun không đúng với Quy chế Kiểm tra, thi (có tập tin đính kèm).

Để đảm bảo tính thống nhất giữa Chương trình môn học/mô đun và Quy chế Kiểm tra, thi của Trường, Trung tâm kính đề nghị Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Khoa tiến hành rà soát lại toàn bộ Chương trình môn học/mô đun đã và chưa được phê duyệt của Khóa 11 và Trung cấp để có phương pháp điều chỉnh cho phù hợp với Quy chế Kiểm tra, thi. Góp phần thuận lợi cho việc kiểm dò và nhập liệu vào hệ thống phần mềm đào tạo.

Trân trọng./.

13 April 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kỳ I (lớp CCVT15A), học kỳ II (Khóa 9) – Năm học 2017-2018; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần lớp CCVT15A(HKI), khóa 09(HKII) cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đăng kí: 03 ngày từ 14/04/2018 đến hết ngày 16/04/2018.
 • Thời gian thi: Từ ngày 02/05/2018 đến hết ngày 04/05/2018.

– Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 23/04/2018 đến 27/04/2018 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người nộp tiền: (ghi rõ họ và tên sinh viên)
Địa chỉ: ( ghi rõ mã sinh viên)
Nội dung: Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ I(đối với lớp CCVT15A), học kỳ II(Khóa 9) năm học 2017-2018 (ghi rõ nội dung nộp tiền)
Người nhận tiền TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
Số tài khoản: 2006201001299
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 20/04/2018.

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về danh sách thi, ngày thi, giờ thi sinh viên liên hệ Trung tâm Khảo thí&ĐBCL- Phòng E1-104-sđt: 02363.981368, về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

10 April 0 Bình luận

Theme Settings