Thong bao DBCL

Thông báo cung cấp thông tin 3 công khai năm học 2016 – 2017

0 comments

Kính gửi: – Phòng Đào tạo,

                 – Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động,

                 – Phòng Kế hoạch – Tài chính,

                 – Phòng Hành chính quản trị,

                 – Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ,

                 – Trung tâm Đào tạo quốc tế,

                 – Trung tâm Thông tin tư liệu,

                 – Các khoa

Thực hiện Quy chế công khai được ban hành theo Quyết định số 298/QĐ-CĐVH ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tiến hành thu thập thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của trường năm học 2016 – 2017.

Kính đề nghị các đơn vị căn cứ Bảng phụ lục 1 phân công thực hiện tại Quy chế công khai gửi báo cáo công khai năm học 2016 – 2017 theo các biểu mẫu đi kèm Quy chế công khai về bộ phận Đảm bảo chất lượng – Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo email trungtamkt@viethanit.edu.vn trước 4/8/2017.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc xin liên hệ 0236.3962962 (651) hoặc trao đổi qua email: thyptq@viethanit.edu.vn .

Trân trọng./.

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings