Thong bao DBCL

Góp ý cho Quy định lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên (54/CV-KT)

0 comments

Kính gửi: – Phòng Đào tạo

– Các khoa chuyên môn

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng Trường CĐCNTT Hữu nghị Việt – Hàn trong cuộc họp với Trung tâm KT&ĐBCL vào ngày 28/4/2016 về việc chuyển giao công việc khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy các học phần từ Phòng Đào tạo sang Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

Thực hiện công văn số 7324/BGDĐT-NQCBQLGD ngày 8/10/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng số 52/KH-CĐVH ngày 22/02/2016 của Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt – Hàn về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy các học phần trong học kì I năm học 2016 – 2017, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính gửi các đơn vị Dự thảo Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và xin ý kiến về Quy trình thực hiện, các mẫu phiếu khảo sát để góp phần hỗ trợ việc nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên các khoa cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường.

Việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là một hoạt động hỗ trợ đánh giá công tác giảng dạy và quản lý của nhà trường về chất lượng đào tạo. Vì vậy Trung tâm KT&ĐBCL kính mong các đơn vị tổ chức lấy ý kiến tập thể và gửi phản hồi để Trung tâm kịp thời điều chỉnh và áp dụng vào học kì I năm học 2016 – 2017.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Trung tâm KT&ĐBCL qua địa chị email thyptq@viethanit.edu.vn chậm nhất vào ngày 04/11/2016.

Trân trọng./.

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings