Thong bao DBCL

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tự đánh giá

0 comments

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp phiên thứ nhất của Hội đồng tự đánh giá ngày 17/02/2016 về việc tổ chức hội nghị tập huấn cho các thành viên các nhóm chuyên trách và Ban thư kí về công tác tự đánh giá giúp các nhóm viết các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt yêu cầu, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng lập kế hoạch buổi tập huấn cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8h – ngày 02/03/2016
  2. Địa điểm: Phòng học tầng 3
  3. Thành phần:
  • Ban giám hiệu
  • Thành viên các nhóm chuyên trách
  • Thành viên Ban thư kí
  1. Tổ chức thực hiện:

a. Chương trình:

STT THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
01 8h00 – 8h05 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Phan Thị Quỳnh Thy – CV ĐBCL
02 8h05 – 8h15 Phát biểu của lãnh đạo trường Hiệu trưởng Hoàng Bảo Hùng – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá
03 8h15 – 8h30 Giới thiệu bộ tiêu chuẩn của Bộ GD ĐT dành cho các trường CĐ Lê Viết Trương – GĐ TT KT&ĐBCL
04 8h30 – 10h00 Hướng dẫn đánh giá, phân tích tiêu chí; viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn Phó hiệu trưởng Võ Duy Thanh
05 10h00 – 10h15 Nghỉ giải lao Hội nghị
06 10h15 – 10h45 Hướng dẫn tìm thông tin và minh chứng Phó hiệu trưởng Võ Duy Thanh
07 10h45 – 11h15 Thảo luận, thực hành phân tích tiêu chí, viết báo cáo tiêu chí Thành viên các nhóm chuyên trách, ban thư kí
08 11h15 – 11h30 Tóm tắt kết quả hội nghị, bế mạc Lê Viết Trương – GĐ TT KT&ĐBCL

b.Phối hợp thực hiện:

  • Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: chuẩn bị nội dung tập huấn
  • Phòng Hành chính – Quản trị: chuẩn bị phòng, âm thanh, nước uống, bánh, trái cây
  • Trung tâm Công nghệ thông tin: chuẩn bị máy tính và máy chiếu

Trung tâm KT&ĐBCL kính thông báo các cá nhân theo thành phần tham dự đông đủ.

Trân trọng./.

Cùng chủ đề

thong-bao-Khao thi

Thông báo V/v cập nhật điểm HKII (16-17) vào hệ thống quản lý đào tạo CEMS (15/TB-KT)

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc...

thong_bao1

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018 Mục đích:...

Thong bao DBCL

THÔNG BÁO ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Công văn v/v lấy ý kiến cho kế hoạch khắc...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings