Thông báo

Thong bao

Kính gửi: – Phòng Đào tạo,

                 – Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động,

                 – Phòng Kế hoạch – Tài chính,

                 – Phòng Hành chính quản trị,

                 – Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ,

                 – Trung tâm Đào tạo quốc tế,

                 – Trung tâm Thông tin tư liệu,

                 – Các khoa

Thực hiện Quy chế công khai được ban hành theo Quyết định số 298/QĐ-CĐVH ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tiến hành thu thập thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của trường năm học 2016 – 2017.

Kính đề nghị các đơn vị căn cứ Bảng phụ lục 1 phân công thực hiện tại Quy chế công khai gửi báo cáo công khai năm học 2016 – 2017 theo các biểu mẫu đi kèm Quy chế công khai về bộ phận Đảm bảo chất lượng – Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo email trungtamkt@viethanit.edu.vn trước 4/8/2017.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc xin liên hệ 0236.3962962 (651) hoặc trao đổi qua email: thyptq@viethanit.edu.vn .

Trân trọng./.

19 July 0 Bình luận
thong-bao-shipchung-660x350

Căn cứ đơn xin phúc khảo của sinh viên;

Căn cứ bài làm được lưu trong hệ thống, đề thi, đáp án, bài thi.

Sau khi tổ chức kiểm tra từng bài thi, chấm phúc khảo Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả chấm phúc khảo thi lần 01 – học kỳ II (năm học 2016-2017) như sau:

1. Học phần: Hệ cơ sở dữ liệu

TT

MSV

Họ và tên

Lớp

Điểm chấm

Ghi chú

Lần 1

Thống nhất điểm

Phúc khảo

1

CCMM07A019

Nguyễn Ngọc Linh

CCMM07A

2.8

2.8

 

14 July 0 Bình luận
thong-bao-shipchung-660x350

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì II – Năm học 2016-2017 – khóa 08, 09, 10; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần khóa 08, 09, 10 cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đăng kí: 04 ngày từ 27/07/2017 đến hết ngày 30/07/2017.
 • Thời gian thi: Từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 18/08/2017
 • Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 07/08/2017 đến hết ngày 12/08/2017 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Người nộp tiền:

(ghi rõ họ và tên sinh viên)

Địa chỉ:

(ghi rõ mã sinh viên)

Nội dung:

Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ II năm học 2016-2017

Người nhận tiền

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Số tài khoản:

2006201001299

Tại:

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 07/08/2017.

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

2 July 0 Bình luận
thong_bao1
 1. Thời gian: Từ ngày 12/6/2016 đến ngày 16/6/2016
 2. Mục đích:

+ Hiệu lực áp dụng Hệ thống tài liệu đã ban hành;

+ Cải tiến hệ thống tài liệu, hoạt động, quá trình tại các đơn vị trong Trường.

 1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu lực áp dụng và tăng cường công tác cải tiến hệ thống quản lý.
 2. Chuẩn mực: Các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008
 3. Đoàn đánh giá:
Stt Họ và tên Chức vụ/Chức danh Nhiệm vụ
1 Ông Võ Duy Thanh Phó Hiệu trưởng Trưởng đoàn
2 Ông Phạm Nguyễn Minh Nhựt Trưởng phòng TCCB-LĐ Trưởng nhóm 1
3 Ông Lê Viết Trương GĐ TT KT&ĐBCL Trưởng nhóm 2
4 Ông Ngô Viết Phương Trưởng phòng Đào Tạo Trưởng nhóm 3
5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

CV TT KT&ĐBCL

Thư ký Ban ISO

Nhóm 1
6 Ông Lê Văn Hiền Chuyên viên phòng CT&CTSV Nhóm 3
7 Bà Trần Thị Hạnh Nguyên Chuyên viên phòng ĐT Nhóm 2
8 Bà Đặng Thị Á  CV phòng TCCB-LĐ Nhóm 3
9 Bà Dương Thị Phượng  Phó khoa Cơ Bản Nhóm 2
10 Bà Phan Thị Quỳnh Thy  Chuyên viên TT KT&ĐBCL Nhóm 1
 1. Thời gian, địa điểm và phạm vi đánh giá:
Thời gian Nội dung công việc
đơn vị đánh giá
Địa điểm
Ngày 12/6/2016 8:00-9:00 HỌP MỞ ĐẦU Phòng họp tầng 3
  Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
9:15-11:15 TT CNTT Khoa

Cơ bản

Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00     TT TVVL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 13/6/2016 8:00-10:00   Phòng Đào Tạo Phòng KHTC Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 TT ĐTQT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 14/6/2016 8:00-10:00 Khoa TMĐT & TT Phòng

HC-QT

Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 TT KT & ĐBCL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 15/6/2016 8:00-10:00 Khoa CNTT  TT TTTL Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 Khoa CNĐT-VT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 16/6/2016 8:00-11:00 Các nhóm viết báo cáo
14:00-16:30   HỌP KẾT THÚC  Phòng họp tầng 3
6 June 0 Bình luận
thong_bao1

THÔNG BÁO

Về việc rà soát hệ thống các quy trình làm việc của

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện kế hoạch 312/KH-ISO ngày 18 tháng 08 năm 2016 về việc duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng của trường Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn năm học 2016 -2017;

Ban ISO đề nghị các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

– Rà soát hệ thống quy trình làm việc hiện có của đơn vị, lập danh sách gửi về Thư ký Ban ISO. Đề nghị ghi cụ thể quy trình tiếp tục được duy trì, áp dụng; quy trình không áp dụng (nêu lý do không áp dụng).

– Chỉnh sửa các lỗi còn tồn tại theo bảng “Đề nghị chỉnh sửa” đính kèm.

– Lập trang bìa của quy trình theo mẫu.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo này và gửi các quy trình hoàn chỉnh về Thư ký Ban ISO (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng) bằng cả 2 hình thức: file mềm và bản giấy trước ngày 30/05/2017. Đồng thời báo cáo tiến độ thông qua báo cáo tuần của từng đơn vị.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                      

BGH (b/c);

– Các đơn vị thuộc trường;

– Lưu: VT, KT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Võ Duy Thanh

5 June 0 Bình luận
thong-bao-shipchung-660x350

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường, trong thời gian qua Trung tâm Công nghệ thông tin đã triển khai hệ thống domain tại các phòng thực hành.

Căn cứ vào một số phản ánh của giảng viên và sinh viên, để tránh tình trạng quên mật khẩu sinh viên không thể đăng nhập vào máy tính tham gia thi Lần 01 – HKII(16-17) đối với các học phần thi thực hành trên máy và trắc nghiệm trên máy, Trung Tâm Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng kính gửi thông báo đến toàn thể sinh viên một số nội dung sau:

 1. Đề nghị tất cả sinh viên tham gia kỳ thi Lần 01 – Học Kỳ II (2016-2017) kiểm tra lại User name và password đăng nhập máy tính các phòng thực hành đã được Trung tâm Công nghệ thông tin cung cấp trong thời gian qua.

Trong trường hợp quên mật khẩu, sinh viên được phép xin cấp lại mật khẩu 01 lần. Mật khẩu được cấp lại là mật khẩu mặc định: Sv123456@

Sau khi được cấp lại mật khẩu, sinh viên sử dụng mật khẩu mặc định này để đăng nhập vào máy tính và sẽ được máy tính yêu cầu cung cấp mật khẩu mới theo hướng dẫn đăng nhập và cung cấp mật khẩu bên dưới thông báo này.

 1. Sinh viên quên mật khẩu có thể tiến hành đăng ký xin cấp lại mật khẩu theo từng cá nhân hoặc Nhóm, Lớp theo mẫu đăng ký sau và gửi đến Trung tâm Công nghệ thông tin chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày thi bắt đầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BẢN ĐĂNG KÝ XIN CẤP LẠI MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH 

Kính gửi: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin.

STT Họ và Tên Lớp Mã Sinh Viên Ký Tên
…..
…..
Ngày tháng năm đăng ký:

* Hướng dẫn đăng nhập lần đầu và đổi mật khẩu:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Windows

Bước 2: Nhấn nút Switch User

Bước 3: Nhấn nút Other User

Bước 4: #User name: Nhập Mã Sinh Viên

#Password: Sv123456@

Bước 5: Nhấn OK khi được thông báo “The user            ‘s password must be change before logging…”

Bước 6: #User name: Nhập Mã Sinh Viên

#Password: Sv123456@

#New password: Nhập mật khẩu mới sao cho đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về mật khẩu

#Confirm new password: Nhập lại mật khẩu mới

** Lưu ý:

 1. Ghi nhớ mật khẩu đã sử dụng bằng nhiều hình thức và không để quên mật khẩu.
 2. Đảm bảo tính bí mật của mật khẩu, không để xảy ra trường hợp mất mật khẩu.
 3. Để máy tính chấp nhận mật khẩu mới thì nó phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau:

+ Dài hơn 8 ký tự

+ Có chứa ít nhất 1 ký tự HOA

+ Có chứa ít nhất 1 ký tự Số

+ Có chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt (như @, $, #,%…)

Ví dụ: những mật khẩu có dạng như là: ThuLoan@2017 hoặc là QuyetTam100% hoặc Lamsaoco1ty$, …

Mọi thắc mắc sinh viên đến trực tiếp Trung tâm Công nghệ thông tin (phòng E1-102) hoặc gọi điện thoại liên hệ (0236 3962966, 0236 3962962 – 118) để được giải đáp.

Trân trọng./.

19 May 0 Bình luận
Thong bao
thong_bao1

Thời gian: 1 ngày, thứ tư ngày 13/1/2016

Địa điểm: Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn D u Hà Nội.

Khu vực Đà Nẵng: Tòa nhà VNNIC- Trung tâm Internet Việt Nam tại Đà nẵng, đường Số 7, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

Xem chi tiết tại đây

 

23 April 0 Bình luận
Thong bao

Kính gửi:      Các nhóm chuyên trách

Để đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá 2016, Thường trực Hội đồng tự đánh giá đề nghị các nhóm chuyên trách nhanh chóng bổ sung, thay đổi các minh chứng; chỉnh sửa báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo ý kiến góp ý của Thường trực Hội đồng tự đánh giá và chuyển về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng hạn chót vào ngày 20/7/2016. Hồ sơ chuyển về Trung tâm gồm có:

 • Danh mục minh chứng đã bổ sung (Phụ lục 9)
 • Các minh chứng bản giấy
 • Báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí (Phụ lục 6).
19 April 0 Bình luận
thong-bao-shipchung-660x350

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì II – Năm học 2016-2017 – khóa 08-đợt 01; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần khóa 08 cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đăng kí: 04 ngày từ 14/04/2017 đến hết ngày 17/04/2017.
 • Thời gian thi: Từ ngày 03/05/2017 đến hết ngày 05/05/2017.

– Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 18/04/2017 đến 21/04/2017 tại phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người nộp tiền: (ghi rõ họ và tên sinh viên)
Địa chỉ: ( ghi rõ mã sinh viên)
Nội dung: Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ II năm học 2016-2017 (ghi rõ nội dung nộp tiền)
Người nhận tiền TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
Số tài khoản: 2006201001299
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/ cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 24/04/2017.

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

19 April 0 Bình luận

Theme Settings