Thông báo

thong-bao-Khao thi

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì II – Năm học 2018-2019 – cao đẳng khóa 10; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần cao đẳng khóa 10 cụ thể như sau:

– Thời gian tổ chức đăng kí: 03 ngày từ 22/04/2019 đến hết ngày 24/04/2019. trên trang: http://esys.viethanit.edu.vn/student/

– Thời gian thi: Từ ngày 02/05/2019 đến hết ngày 04/05/2019

– Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 24/04/2019 đến hết ngày 26/04/2019 qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người nộp tiền:  (ghi rõ họ và tên sinh viên)
Địa chỉ:  (ghi rõ mã sinh viên)
Nội dung:  Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ II năm học 2018-2019
Người nhận tiền  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
Số tài khoản: 2006201001299
Tại:  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 25/04/2019. Mọi thắc mắc về danh sách thi, phòng thi,…sinh viên liên hệ: Trung tâm Khảo thí&ĐBCL phòng E1-104, số điện thoại: 02363.981368

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

22 April 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Lần: 01 – Học kỳ I – Năm học 2018-2019

 

Căn cứ đơn xin phúc khảo của sinh viên; Căn cứ bài làm được lưu trong hệ thống, đề thi, đáp án, bài thi. Sau khi tổ chức kiểm tra từng bài thi, chấm phúc khảo Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả chấm phúc khảo thi lần 01 học kỳ I (năm học 2018-2019)  khóa 11,12 như sau:

 1. Môn học: Tin học
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16435 Huỳnh Thị Diễm K1216C 2 2 Chỉ có bài powerpoint, không có bài word và excel
 1. Môn học: Chính trị 2
TT MSSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm Phúc khảo
1 CCMD17A001 Mai Văn Đạt CCMD17A 4,8 9,3 Hoàn lệ phí
2 CCAD17A006 Phạm Đỗ Linh Trang CCAD17A 9 5,5 Rà soát lại bài thi PA213
3 CCAD17A007 Đặng Võ Hồng Trinh CCAD17A 5,5 9
4 CCMD17A002 Lương Quốc Hải CCMD17A 9,3 4,8
 1. Học phần: Pháp luật
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16363 Lê Thị Hồng Phúc K1216B 7.0 7.0
 1. Học phần: Viết 1
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16363 Lê Thị Hồng Phúc K1216B 7.2 7.2
 1. Học phần: Nghe 1
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16316 Ngô Thị Xuân Hương K1216B 7.8 8.7 Hoàn lệ phí

Chú ý:

Sinh viên phúc khảo lên điểm có ghi chú “Hoàn lệ phí” lên Phòng Kế hoạch – Tài chính để nhận lại lệ phí phúc khảo.

– Sinh viên phúc khảo đã đăng ký thi cải thiện, sau khi có kết quả phúc khảo lên điểm nếu có nguyện vọng hủy thi cải thiện thì làm đơn gửi Trung tâm Khảo thí & ĐBCL  trước ngày 11/02/2019

25 January 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ thông báo số 66/TB-KT ngày 10/12/2018 của Trung tâm Khảo thí & ĐBCL về việc dời địa điểm thi, hoãn thi môn học Giáo dục thể chất 1;

Căn cứ công văn 3802/SLĐTBXH-DN ngày 14/12/2018 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng về việc kiểm tra, đánh giá cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng.

Để tạo điều kiện cho các giảng viên Khoa CNTT có thể tham gia thi đúng lịch của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra điều kiện về sân thi môn học Giáo dục thể chất 1 (điền kinh), Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và ngày thi thay đổi cụ thể như sau:

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN NGÀY THI CŨ GIỜ THI CŨ PHÒNG THI NGÀY THI MỚI GIỜ THI MỚI
1 CMH084 Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) 11/12/2018 14g00 SANDK  25/12/2018 14g00
2 CMH084 Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) 11/12/2018 15g00 SANDK  25/12/2018 15g00
3 CKH087 Lập trình trực quan 28/12/2018 08g00 A215  27/12/2018 14g00
4 CKH087 Lập trình trực quan 28/12/2018 08g00 A311  27/12/2018 14g00
5 CMD151 Xây dựng website bằng mã nguồn mở 28/12/2018 08g00 A315  27/12/2018 14g00

 

Đề nghị Phòng Đào tạo, các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập phối hợp thông báo cho Cán bộ coi thi các học phần trên và sinh viên được biết và thực hiện ./.

20 December 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì II – Năm học 2017-2018 – khóa 09, 10, 11 bậc cao đẳng và trung cấp khóa 4 (TC4); Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần khóa 09, 10, 11, TC4 cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đăng kí: 04 ngày từ 28/07/2018 đến hết ngày 31/07/2018.
 • Thời gian thi: Từ ngày 13/08/2018 đến hết ngày 17/08/2017.

– Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 06/08/2017 đến hết ngày 10/08/2017 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người nộp tiền: (ghi rõ họ và tên sinh viên)
Địa chỉ: (ghi rõ mã sinh viên)
Nội dung: Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ II năm học 2017-2018
Người nhận tiền TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
Số tài khoản: 2006201001299
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 07/08/2018. Mọi thắc mắc về danh sách thi, phòng thi,…sinh viên liên hệ: Trung tâm Khảo thí&ĐBCL phòng E1-104, số điện thoại: 0236.3981368.

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

17 July 0 Bình luận
thong_bao1
 1. Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
 2. Mục đích:

+ Hiệu lực áp dụng Hệ thống tài liệu đã ban hành;

+ Cải tiến hệ thống tài liệu, hoạt động, quá trình tại các đơn vị trong Trường.

 1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu lực áp dụng và tăng cường công tác cải tiến hệ thống quản lý.
 2. Chuẩn mực: Các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008
 3. Đoàn đánh giá:

Stt

Họ và tên Chức vụ/Chức danh

Nhiệm vụ

1 Ông Võ Duy Thanh – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban ISO Trưởng đoàn
2 Ông Lê Viết Trương – GĐ TT KT&ĐBCL Trưởng nhóm 1
3 Bà Trần Thị Kim Oanh – Trưởng Phòng CT&CTSV Trưởng nhóm 2
4 Ông Hoàng Đình An – Phó trưởng Phòng CT&CTSV Trưởng nhóm 3
5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – CV TT KT&ĐBCL-Thư ký Ban ISO Nhóm 2
6 Bà Phan Thị Quỳnh Thy – Chuyên viên TT KT&ĐBCL Nhóm 2
7 Bà Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo – Phó trưởng Phòng ĐT Nhóm 1
8 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Chuyên viên TT ĐTQT Nhóm 1
9 Bà Đặng Thị Á – Chuyên viên Phòng TCCB-LĐ Nhóm 3
10 Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền – Chuyên viên Khoa cơ bản Nhóm 3
 1. Thời gian, địa điểm và phạm vi đánh giá:
Thời gian Nội dung công việc
đơn vị đánh giá
Địa điểm
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
Ngày 16/4/2018 08:00-09:00 HỌP MỞ ĐẦU Phòng họp tầng 3
09:30-11:30 P.CT&CTSV P.TCCB-LĐ P.KHTC Tại đơn vị đánh giá
Ngày 17/4/2018 08:00-10:00 Khoa cơ bản Phòng HTQT TT KT&ĐBCL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 18/4/2018 08:00-10:00 Khoa TMĐT&TT Phòng

HC-QT

Phòng ĐT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 19/4/2018 08:00-10:00 Khoa CNTT  TT TTTL TT TVVL&QHDN Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00  Khoa CNĐTVT TT CNTT TT ĐTQT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 20/4/2018 08:00-11:30 Các nhóm viết báo cáo
14:00-16:00 HỌP KẾT THÚC Phòng họp tầng 3
13 April 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ Quy chế Kiểm tra, thi số 477/QĐ-CĐVH ngày 20/10/2017 của Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ các Chương trình môn học/mô đun của các ngành, nghề Khóa 11, Trung cấp Phòng Đào tạo gửi cho Trung tâm Khảo thí&ĐBCL (bản mềm).

Sau khi tiến hành đối chiếu “Phương pháp đánh giá” trong Chương trình môn học/mô đun của một số môn học/mô đun Khóa 11, Trung cấp. Trung tâm Khảo thí & ĐBCL nhận thấy số lượng bài kiểm tra được quy định trong một số Chương trình môn học/mô đun không đúng với Quy chế Kiểm tra, thi (có tập tin đính kèm).

Để đảm bảo tính thống nhất giữa Chương trình môn học/mô đun và Quy chế Kiểm tra, thi của Trường, Trung tâm kính đề nghị Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Khoa tiến hành rà soát lại toàn bộ Chương trình môn học/mô đun đã và chưa được phê duyệt của Khóa 11 và Trung cấp để có phương pháp điều chỉnh cho phù hợp với Quy chế Kiểm tra, thi. Góp phần thuận lợi cho việc kiểm dò và nhập liệu vào hệ thống phần mềm đào tạo.

Trân trọng./.

13 April 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Kính gửi:

– Phòng Tổ chức cán bộ & Lao động;

– Phòng Đào tạo;

– Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp;

– Các khoa

Căn cứ theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Sau khi tiến hành tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo quy định điều 11 của Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, đơn vị phụ trách chịu trách nhiệm lấy ý kiến các đơn vị và hoàn thiện kế hoạch cải tiến.

Để thực hiện cho kịp tiến độ công tác đảm bảo chất lượng, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã lập dự thảo Kế hoạch cải thiện sau báo cáo tự đánh giá 2017 và chuyển về các đơn vị có liên quan thực hiện góp ý (về nội dung, thời gian và đơn vị thực hiện cải tiến).

Mọi ý kiến góp ý đề nghị các đơn vị gửi về bộ phận Đảm bảo chất lượng qua email trungtamKT@viethanit.edu.vn trước ngày 02/03/2018 để Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Trân trọng./.

12 April 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kỳ I (lớp CCVT15A), học kỳ II (Khóa 9) – Năm học 2017-2018; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần lớp CCVT15A(HKI), khóa 09(HKII) cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đăng kí: 03 ngày từ 14/04/2018 đến hết ngày 16/04/2018.
 • Thời gian thi: Từ ngày 02/05/2018 đến hết ngày 04/05/2018.

– Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 23/04/2018 đến 27/04/2018 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người nộp tiền: (ghi rõ họ và tên sinh viên)
Địa chỉ: ( ghi rõ mã sinh viên)
Nội dung: Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ I(đối với lớp CCVT15A), học kỳ II(Khóa 9) năm học 2017-2018 (ghi rõ nội dung nộp tiền)
Người nhận tiền TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
Số tài khoản: 2006201001299
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 20/04/2018.

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về danh sách thi, ngày thi, giờ thi sinh viên liên hệ Trung tâm Khảo thí&ĐBCL- Phòng E1-104-sđt: 02363.981368, về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

10 April 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì I – Năm học 2017-2018 – khóa 11, trung cấp khóa 4; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần khóa 11, trung cấp khóa 4 cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đăng kí: 04 ngày từ 01/03/2018 đến hết ngày 04/03/2018.
 • Thời gian thi: Từ ngày 19/03/2018 đến hết ngày 23/03/2018.

– Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 07/03/2018 đến 16/03/2018 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người nộp tiền: (ghi rõ họ và tên sinh viên)
Địa chỉ: ( ghi rõ mã sinh viên)
Nội dung: Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ I năm học 2017-2018 (ghi rõ nội dung nộp tiền)
Người nhận tiền TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
Số tài khoản: 2006201001299
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

 

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/ cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 07/03/2018.

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

26 February 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Thực hiện theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ vào thực tế lưu trữ minh chứng của nhà trường, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các nhóm chuyên trách rà soát danh mục minh chứng của báo cáo tự đánh giá năm 2017 và cung cấp bản mềm các minh chứng để hoàn thành việc lưu trữ hồ sơ Báo cáo tự đánh giá năm 2017.

Để thuận tiện cho công tác cung cấp bản mềm minh chứng, trung tâm đề nghị các đơn vị đăng tải các file minh chứng vào đường link đã gửi riêng vào mail công vụ của từng thư kí các nhóm chuyên trách

Lưu ý:

 1. Các nhóm đặt tên file minh chứng theo cú pháp: Mã mc + tên mc (VD: Minh chứng Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2017, mã minh chứng: 1.7.04 đặt tên file là: 1.7.04_Ke hoach dam bao chat luong nam 2017)
 2. Các file minh chứng scan phải có đầy đủ chữ kí, con dấu (nếu có) để đảm bảo tính pháp lý của văn bản.
 3. Đối với minh chứng không thể scan được (sổ các loại), các đơn vị chuyển bản cứng về bộ phận đảm bảo chất lượng để lưu riêng.
 4. Để phù hợp với nội dung của thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, đề nghị các đơn vị chỉ gửi bản mềm của minh chứng, không in ấn bản giấy tránh gây lãng phí VPP của nhà trường.
 5. Thư kí các nhóm phối hợp các thành viên trong nhóm để tổng hợp toàn bộ các file minh chứng của tiêu chí, tiêu chuẩn do nhóm mình phụ trách

Kính mong các nhóm chuyên trách hoàn thành công tác cung cấp minh chứng trước ngày 02/02/2018 để thường trực Hội đồng tự đánh giá báo cáo với lãnh đạo nhà trường.

Mọi thắc mắc (nếu có) đề nghị liên hệ số điện thoại nội bộ 651 để được giải đáp.

Trân trọng ./.

26 January 0 Bình luận

Theme Settings