Thông báo

thong-bao-Khao thi

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì I – Năm học 2017-2018 – khóa 09, 10; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần khóa 09, 10 cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đăng kí: 02 ngày từ 17/01/2018 đến hết ngày 18/01/2018.
 • Thời gian thi: Từ ngày 29/01/2018 đến hết ngày 02/02/2018.

– Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 23/01/2018 đến 26/01/2018 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người nộp tiền: (ghi rõ họ và tên sinh viên)
Địa chỉ: ( ghi rõ mã sinh viên)
Nội dung: Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ I năm học 2017-2018 (ghi rõ nội dung nộp tiền)
Người nhận tiền TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
Số tài khoản: 2006201001299
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

 

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/ cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 23/01/2018.

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

26 January 0 Bình luận
thong_bao1

Thực hiện kế hoạch Số 01b/KH-ISO ngày 15 tháng 05 năm 2017 về việc Đánh giá nội bộ lần 2 năm học 2016-2017;

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo đến các đơn vị thuộc Trường và các thành viên thuộc đoàn đánh giá 1 số nội dung định hướng đánh giá được liệt kê theo từng đơn vị. Ngoài những nội dung này, dựa vào thực tế các nhóm đánh giá có thể đánh giá các nội dung khác thuộc phạm vi hoạt động của đơn vị.

 1. Các Khoa
 • Lịch trình giảng dạy
 • Hồ sơ dự giờ
 • Hồ sơ hội thảo cấp Khoa
 • Sổ biên bản họp Tổ bộ môn, Khoa
 • Sổ tay Giảng viên
 • Hồ sơ nghiên cứu khoa học cấp khoa
 • Minh chứng hoạt động khác
 • Danh mục hồ sơ, tài liệu bên ngoài
 1. Các Trung tâm và Phòng ban
 • Danh mục hồ sơ, tài liệu bên ngoài
 • Các quy trình thuộc đơn vị
9 November 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường về việc viết báo cáo tự đánh giá mức độ đạt được theo dự thảo tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020, trong thời gian từ ngày 07-09/9/2017, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành thuyết minh các tiêu chuẩn của báo cáo và kịp thời gửi báo cáo về Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho đợt khảo sát và đánh giá ngoài sắp tới của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trung Tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính thông báo đến các đơn vị đã tham gia viết báo cáo cập nhật danh mục minh chứng và gửi các minh chứng giấy về bộ phận Đảm bảo chất lượng hạn chót vào ngày 22/9/2017 để lưu hồ sơ.

Vậy kính mong các đơn vị phối hợp và hỗ trợ thực hiện.

Mọi thắc mắc về minh chứng, đề nghị liên hệ bộ phận Đảm bảo chất lượng (số nội bộ 651) để được giải đáp.

Trân trọng./.

9 November 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ Quy chế thi và kiểm tra Ban hành theo Quyết định số 118/QĐ-CĐVH ngày 31 tháng 03 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Căn cứ đơn xin phúc khảo của SV trong kỳ thi lần 01, học kỳ II, năm học 2016-2017, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sẽ tổ chức chấm phúc khảo vào ngày 10/07/2017 học phần sau:

 1. Hệ cơ sở dữ liệu………………………… : 01 SV

(CBChT1: Nguyễn Thị Hoa Huệ; CBChT2: Nguyễn Thị Hạnh)

Để kết quả chấm phúc khảo được khách quan Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa, tổ bộ môn các học phần trên đề cử 02 cán bộ chấm phúc khảo cho học phần (ngoài CBChT đã chấm lần 1 nêu trên) có mặt tại Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đúng vào ngày 10/07/2017 để tiến hành chấm phúc khảo.

Trân trọng./.

9 November 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô – đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc sửa đổi, ban hành quy chế kiểm tra, thi theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL đã tiến hành hiệu chỉnh quy chế kiểm tra, thi theo phương thức tích lũy mô – đun hoặc tín chỉ. Để Quy chế kiểm tra, thi được hoàn thiện Trung tâm Khảo thí & ĐBCL kính đề nghị Phòng Đào tạo, các khoa tiến hành đọc, cho ý kiến đối với nội dung dự thảo Quy chế kiểm tra, thi.

Văn bản góp ý dự thảo xin gửi về Trung tâm Khảo thí & ĐBCL trước ngày 6/10/2017 để tổng hợp, chỉnh lý và hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./.

8 November 0 Bình luận
thong_bao1
 1. Thời gian: 14h00 ngày 30/08/2017
 2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3
 3. Thành phần:

– Hiệu trưởng

– Ban ISO

– Chuyên viên phụ trách Đảm bảo chất lượng, TT KT&ĐBCL.

 1. Nội dung họp

– Tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Trường;

– Tình hình thực hiện Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng;

– Những sự thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống chất lượng;

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo (theo mẫu QT.04-ISO*M.02) gửi về Thư ký ISO trước ngày 25/08/2017 và những cá nhân có trong thành phần họp có mặt đầy đủ, trường hợp vắng mặt đột xuất phải cử người thay thế./.

19 October 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Kính gửi: – Phòng Đào tạo,

                 – Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động,

                 – Phòng Kế hoạch – Tài chính,

                 – Phòng Hành chính quản trị,

                 – Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ,

                 – Trung tâm Đào tạo quốc tế,

                 – Trung tâm Thông tin tư liệu,

                 – Các khoa

Thực hiện Quy chế công khai được ban hành theo Quyết định số 298/QĐ-CĐVH ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tiến hành thu thập thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của trường năm học 2016 – 2017.

Kính đề nghị các đơn vị căn cứ Bảng phụ lục 1 phân công thực hiện tại Quy chế công khai gửi báo cáo công khai năm học 2016 – 2017 theo các biểu mẫu đi kèm Quy chế công khai về bộ phận Đảm bảo chất lượng – Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo email trungtamkt@viethanit.edu.vn trước 4/8/2017.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc xin liên hệ 0236.3962962 (651) hoặc trao đổi qua email: thyptq@viethanit.edu.vn .

Trân trọng./.

19 July 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ đơn xin phúc khảo của sinh viên;

Căn cứ bài làm được lưu trong hệ thống, đề thi, đáp án, bài thi.

Sau khi tổ chức kiểm tra từng bài thi, chấm phúc khảo Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả chấm phúc khảo thi lần 01 – học kỳ II (năm học 2016-2017) như sau:

1. Học phần: Hệ cơ sở dữ liệu

TT

MSV

Họ và tên

Lớp

Điểm chấm

Ghi chú

Lần 1

Thống nhất điểm

Phúc khảo

1

CCMM07A019

Nguyễn Ngọc Linh

CCMM07A

2.8

2.8

 

14 July 0 Bình luận
thong-bao-Khao thi

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì II – Năm học 2016-2017 – khóa 08, 09, 10; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần khóa 08, 09, 10 cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đăng kí: 04 ngày từ 27/07/2017 đến hết ngày 30/07/2017.
 • Thời gian thi: Từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 18/08/2017
 • Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 07/08/2017 đến hết ngày 12/08/2017 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc qua số tài khoản: 2006201001299 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng theo bảng hướng dẫn sau:

BẢNG THÔNG TIN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Người nộp tiền:

(ghi rõ họ và tên sinh viên)

Địa chỉ:

(ghi rõ mã sinh viên)

Nội dung:

Lệ phí thi lại/cải thiện học kỳ II năm học 2016-2017

Người nhận tiền

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Số tài khoản:

2006201001299

Tại:

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 07/08/2017.

– Đề nghị sinh viên đóng lệ phí đúng thời gian quy định, mọi thắc mắc về vấn đề nộp lệ phí thi lại/cải thiện sinh viên liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính số điện thoại : 02363.962968 để biết thêm thông tin.

Trân trọng./.

2 July 0 Bình luận
thong_bao1
 1. Thời gian: Từ ngày 12/6/2016 đến ngày 16/6/2016
 2. Mục đích:

+ Hiệu lực áp dụng Hệ thống tài liệu đã ban hành;

+ Cải tiến hệ thống tài liệu, hoạt động, quá trình tại các đơn vị trong Trường.

 1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu lực áp dụng và tăng cường công tác cải tiến hệ thống quản lý.
 2. Chuẩn mực: Các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008
 3. Đoàn đánh giá:
Stt Họ và tên Chức vụ/Chức danh Nhiệm vụ
1 Ông Võ Duy Thanh Phó Hiệu trưởng Trưởng đoàn
2 Ông Phạm Nguyễn Minh Nhựt Trưởng phòng TCCB-LĐ Trưởng nhóm 1
3 Ông Lê Viết Trương GĐ TT KT&ĐBCL Trưởng nhóm 2
4 Ông Ngô Viết Phương Trưởng phòng Đào Tạo Trưởng nhóm 3
5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

CV TT KT&ĐBCL

Thư ký Ban ISO

Nhóm 1
6 Ông Lê Văn Hiền Chuyên viên phòng CT&CTSV Nhóm 3
7 Bà Trần Thị Hạnh Nguyên Chuyên viên phòng ĐT Nhóm 2
8 Bà Đặng Thị Á  CV phòng TCCB-LĐ Nhóm 3
9 Bà Dương Thị Phượng  Phó khoa Cơ Bản Nhóm 2
10 Bà Phan Thị Quỳnh Thy  Chuyên viên TT KT&ĐBCL Nhóm 1
 1. Thời gian, địa điểm và phạm vi đánh giá:
Thời gian Nội dung công việc
đơn vị đánh giá
Địa điểm
Ngày 12/6/2016 8:00-9:00 HỌP MỞ ĐẦU Phòng họp tầng 3
  Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
9:15-11:15 TT CNTT Khoa

Cơ bản

Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00     TT TVVL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 13/6/2016 8:00-10:00   Phòng Đào Tạo Phòng KHTC Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 TT ĐTQT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 14/6/2016 8:00-10:00 Khoa TMĐT & TT Phòng

HC-QT

Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 TT KT & ĐBCL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 15/6/2016 8:00-10:00 Khoa CNTT  TT TTTL Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 Khoa CNĐT-VT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 16/6/2016 8:00-11:00 Các nhóm viết báo cáo
14:00-16:30   HỌP KẾT THÚC  Phòng họp tầng 3
6 June 0 Bình luận

Theme Settings