thong-bao-Khao thi

THÔNG BÁO v/v chấm phúc khảo lần 1-HK II (16-17)

0 comments

Căn cứ Quy chế thi và kiểm tra Ban hành theo Quyết định số 118/QĐ-CĐVH ngày 31 tháng 03 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Căn cứ đơn xin phúc khảo của SV trong kỳ thi lần 01, học kỳ II, năm học 2016-2017, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sẽ tổ chức chấm phúc khảo vào ngày 10/07/2017 học phần sau:

  1. Hệ cơ sở dữ liệu………………………… : 01 SV

(CBChT1: Nguyễn Thị Hoa Huệ; CBChT2: Nguyễn Thị Hạnh)

Để kết quả chấm phúc khảo được khách quan Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa, tổ bộ môn các học phần trên đề cử 02 cán bộ chấm phúc khảo cho học phần (ngoài CBChT đã chấm lần 1 nêu trên) có mặt tại Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đúng vào ngày 10/07/2017 để tiến hành chấm phúc khảo.

Trân trọng./.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Thong bao DBCL

Thông báo cung cấp thông tin 3 công khai năm học 2016 – 2017

Kính gửi: – Phòng Đào tạo,                  – Phòng Tổ...

thong_bao1

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 2 NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian: Từ ngày 12/6/2016 đến ngày 16/6/2016 Mục đích:...

thong-bao-Khao thi

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings