thong-bao-Khao thi

THÔNG BÁO v/v chấm phúc khảo lần 1-HK II (16-17)

0 comments

Căn cứ Quy chế thi và kiểm tra Ban hành theo Quyết định số 118/QĐ-CĐVH ngày 31 tháng 03 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Căn cứ đơn xin phúc khảo của SV trong kỳ thi lần 01, học kỳ II, năm học 2016-2017, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sẽ tổ chức chấm phúc khảo vào ngày 10/07/2017 học phần sau:

  1. Hệ cơ sở dữ liệu………………………… : 01 SV

(CBChT1: Nguyễn Thị Hoa Huệ; CBChT2: Nguyễn Thị Hạnh)

Để kết quả chấm phúc khảo được khách quan Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa, tổ bộ môn các học phần trên đề cử 02 cán bộ chấm phúc khảo cho học phần (ngoài CBChT đã chấm lần 1 nêu trên) có mặt tại Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đúng vào ngày 10/07/2017 để tiến hành chấm phúc khảo.

Trân trọng./.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

thong-bao-Khao thi

Thông báo v/v chấm phúc khảo lần 1-HK I (15-16) khóa 7, 8, 9 (07/TB-KT)

Căn cứ Quy chế thi và kiểm tra Ban hành...

thong-bao-Khao thi

THÔNG BÁO KHẢO THÍ

Thông báo V/v đăng kí thi lại/cải thiện HK II...

thong-bao-Khao thi

Thông báo Về việc đổi ngày thi

Căn cứ thông báo số 66/TB-KT ngày 10/12/2018 của Trung...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings