Thong bao DBCL

THÔNG BÁO V/v cung cấp các minh chứng hoàn tất hồ sơ báo cáo tự đánh giá của trường theo chuẩn trường chất lượng cao

0 comments

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường về việc viết báo cáo tự đánh giá mức độ đạt được theo dự thảo tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020, trong thời gian từ ngày 07-09/9/2017, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành thuyết minh các tiêu chuẩn của báo cáo và kịp thời gửi báo cáo về Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho đợt khảo sát và đánh giá ngoài sắp tới của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trung Tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính thông báo đến các đơn vị đã tham gia viết báo cáo cập nhật danh mục minh chứng và gửi các minh chứng giấy về bộ phận Đảm bảo chất lượng hạn chót vào ngày 22/9/2017 để lưu hồ sơ.

Vậy kính mong các đơn vị phối hợp và hỗ trợ thực hiện.

Mọi thắc mắc về minh chứng, đề nghị liên hệ bộ phận Đảm bảo chất lượng (số nội bộ 651) để được giải đáp.

Trân trọng./.

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings