thong-bao-Khao thi

Thông báo V/v cập nhật điểm thi HKI (16-17) vào hệ thống quản lý đào tạo CEMS (05b/TB-KT)

0 comments

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo CEMS trong học kỳ II, năm học 2016-2017 để đưa vào sử dụng chính thức, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo đến toàn thể giảng viên chấm thi trong học kỳ I (2016-2017) tiến hành nhập điểm thi học kỳ I (2016-2017) của sinh viên vào hệ thống phần mềm CEMS thông qua trang web: http://esys.viethanit.edu.vn theo danh sách được phân công (DS phân công) trước thứ năm ngày 09/02/2017.

Giảng viên được phân công nhập điểm thi xem tập tin hướng dẫn đính kèm (hướng dẫn).

Đối với các giảng viên chưa nhập điểm quá trình thông qua trang web: http://esys.viethanit.edu.vn theo thông báo số 65a/TB-KT ngày 20 tháng 12 năm 2016 tiếp tục nhập điểm quá trình và hoàn thành trước thứ năm ngày 09/02/2017.

Mọi thắc mắc giảng viên liên hệ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng – Phòng E1-104 hoặc gọi số nội bộ 652, 650 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings