thong-bao-Khao thi

Thông báo V/v đăng ký cấp lại mật khẩu đăng nhập máy tính các phòng thực hành chuẩn bị cho kỳ thi Lần 01 – HKII(16-17)

0 comments

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường, trong thời gian qua Trung tâm Công nghệ thông tin đã triển khai hệ thống domain tại các phòng thực hành.

Căn cứ vào một số phản ánh của giảng viên và sinh viên, để tránh tình trạng quên mật khẩu sinh viên không thể đăng nhập vào máy tính tham gia thi Lần 01 – HKII(16-17) đối với các học phần thi thực hành trên máy và trắc nghiệm trên máy, Trung Tâm Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng kính gửi thông báo đến toàn thể sinh viên một số nội dung sau:

  1. Đề nghị tất cả sinh viên tham gia kỳ thi Lần 01 – Học Kỳ II (2016-2017) kiểm tra lại User name và password đăng nhập máy tính các phòng thực hành đã được Trung tâm Công nghệ thông tin cung cấp trong thời gian qua.

Trong trường hợp quên mật khẩu, sinh viên được phép xin cấp lại mật khẩu 01 lần. Mật khẩu được cấp lại là mật khẩu mặc định: Sv123456@

Sau khi được cấp lại mật khẩu, sinh viên sử dụng mật khẩu mặc định này để đăng nhập vào máy tính và sẽ được máy tính yêu cầu cung cấp mật khẩu mới theo hướng dẫn đăng nhập và cung cấp mật khẩu bên dưới thông báo này.

  1. Sinh viên quên mật khẩu có thể tiến hành đăng ký xin cấp lại mật khẩu theo từng cá nhân hoặc Nhóm, Lớp theo mẫu đăng ký sau và gửi đến Trung tâm Công nghệ thông tin chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày thi bắt đầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BẢN ĐĂNG KÝ XIN CẤP LẠI MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH 

Kính gửi: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin.

STT Họ và Tên Lớp Mã Sinh Viên Ký Tên
…..
…..
Ngày tháng năm đăng ký:

* Hướng dẫn đăng nhập lần đầu và đổi mật khẩu:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Windows

Bước 2: Nhấn nút Switch User

Bước 3: Nhấn nút Other User

Bước 4: #User name: Nhập Mã Sinh Viên

#Password: Sv123456@

Bước 5: Nhấn OK khi được thông báo “The user            ‘s password must be change before logging…”

Bước 6: #User name: Nhập Mã Sinh Viên

#Password: Sv123456@

#New password: Nhập mật khẩu mới sao cho đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về mật khẩu

#Confirm new password: Nhập lại mật khẩu mới

** Lưu ý:

  1. Ghi nhớ mật khẩu đã sử dụng bằng nhiều hình thức và không để quên mật khẩu.
  2. Đảm bảo tính bí mật của mật khẩu, không để xảy ra trường hợp mất mật khẩu.
  3. Để máy tính chấp nhận mật khẩu mới thì nó phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau:

+ Dài hơn 8 ký tự

+ Có chứa ít nhất 1 ký tự HOA

+ Có chứa ít nhất 1 ký tự Số

+ Có chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt (như @, $, #,%…)

Ví dụ: những mật khẩu có dạng như là: ThuLoan@2017 hoặc là QuyetTam100% hoặc Lamsaoco1ty$, …

Mọi thắc mắc sinh viên đến trực tiếp Trung tâm Công nghệ thông tin (phòng E1-102) hoặc gọi điện thoại liên hệ (0236 3962966, 0236 3962962 – 118) để được giải đáp.

Trân trọng./.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings