Thong bao DBCL

THÔNG BÁO ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

0 comments

Cùng chủ đề

Thong bao DBCL

THÔNG BÁO V/v cung cấp bản mềm minh chứng của b/c tự đánh giá 2017

Thực hiện theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của...

thong_bao1

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 2 NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian: Từ ngày 12/6/2016 đến ngày 16/6/2016 Mục đích:...

thong-bao-Khao thi

Thông báo Về việc đổi ngày thi

Căn cứ thông báo số 66/TB-KT ngày 10/12/2018 của Trung...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings