thong_bao1

THÔNG BÁO V/v Định hướng đánh giá nội bộ lần 2 năm học 2016-2017

0 comments

Thực hiện kế hoạch Số 01b/KH-ISO ngày 15 tháng 05 năm 2017 về việc Đánh giá nội bộ lần 2 năm học 2016-2017;

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo đến các đơn vị thuộc Trường và các thành viên thuộc đoàn đánh giá 1 số nội dung định hướng đánh giá được liệt kê theo từng đơn vị. Ngoài những nội dung này, dựa vào thực tế các nhóm đánh giá có thể đánh giá các nội dung khác thuộc phạm vi hoạt động của đơn vị.

 1. Các Khoa
 • Lịch trình giảng dạy
 • Hồ sơ dự giờ
 • Hồ sơ hội thảo cấp Khoa
 • Sổ biên bản họp Tổ bộ môn, Khoa
 • Sổ tay Giảng viên
 • Hồ sơ nghiên cứu khoa học cấp khoa
 • Minh chứng hoạt động khác
 • Danh mục hồ sơ, tài liệu bên ngoài
 1. Các Trung tâm và Phòng ban
 • Danh mục hồ sơ, tài liệu bên ngoài
 • Các quy trình thuộc đơn vị

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH BỔ SUNG TÀI LIỆU (QT.01-TTTL)

I.Mục đích, yêu cầu và phạm vi áp dụng Mục...

thong-bao-Khao thi

Thông báo Về việc đổi ngày thi

Căn cứ thông báo số 66/TB-KT ngày 10/12/2018 của Trung...

thong-bao-Khao thi

Thông báo v/v chấm phúc khảo lần 1-HK I (15-16) khóa 7, 8, 9 (07/TB-KT)

Căn cứ Quy chế thi và kiểm tra Ban hành...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings