thong_bao1

Thông báo Họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng

0 comments
  1. Thời gian: 14h00 ngày 30/08/2017
  2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3
  3. Thành phần:

– Hiệu trưởng

– Ban ISO

– Chuyên viên phụ trách Đảm bảo chất lượng, TT KT&ĐBCL.

  1. Nội dung họp

– Tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Trường;

– Tình hình thực hiện Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng;

– Những sự thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống chất lượng;

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo (theo mẫu QT.04-ISO*M.02) gửi về Thư ký ISO trước ngày 25/08/2017 và những cá nhân có trong thành phần họp có mặt đầy đủ, trường hợp vắng mặt đột xuất phải cử người thay thế./.

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings