thong_bao1

Thông báo ISO

0 comments

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (QT.02-KT)

1. Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản...

quy trinh

QUY TRÌNH DỰ GIỜ TRÊN LỚP ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN (QT.01-KCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

quy trinh

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ HƯỚNG DẪN TẬP SỰ (QT.05-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings