thong-bao-Khao thi

Thông báo V/v cập nhật điểm HKII (16-17) vào hệ thống quản lý đào tạo CEMS (15/TB-KT)

0 comments

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc sử dụng chính thức hệ thống quản lý đào tạo CEMS trong học kỳ II năm học 2016-2017, sau khi Trung tâm Khảo thí & ĐBCL tiến hành kiểm tra kết quả nhập điểm quá trình và điểm thi HKI(2016-2017) vào hệ thống CEMS của các khoa nhận thấy một số giảng viên trong quá trình nhập điểm vẫn còn nhiều sai sót do nhập thiếu điểm, nhập sai điểm, nhập nhầm điểm của các học phần với nhau,…(Bảng thống kê kết quả kiểm tra đính kèm). Để tình trạng trên không còn tiếp diễn ở học kỳ II(2016-2017) Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các Khoa nhắc nhở, yêu cầu các giảng viên được phân công nhập điểm một số nội dung như sau:

– Đối với điểm quá trình: Đề nghị các giảng viên sau khi kết thúc giảng dạy ba ngày phải hoàn tất công tác nhập điểm xuất file và in bản giấy gửi về Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.

– Đối với điểm thi: Sau khi giảng viên chấm thi xong trực tiếp nhập điểm thi vào hệ thống xuất file gửi file và bản giấy về Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng. Đối với các sinh viên vắng thi giảng viên nhập điểm 0 vào cho sinh viên. Đối với các sinh viên bị cấm thi giảng viên không cần nhập điểm cho sinh viên.

– Các giảng viên tiến hành nhập điểm theo tài liệu hướng dẫn như học kỳ I(2016-2017).

– Đề nghị các giảng viên sau khi tiến hành nhập điểm kiểm tra lại kết quả nhập điểm của mình trước khi nộp về Trung tâm. Nếu có bất kỳ sai sót trong quá trình nhập điểm Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sẽ không chịu trách nhiệm và không hỗ trợ giải quyết.

Mọi thắc mắc giảng viên liên hệ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng – Phòng E1-104 hoặc gọi số nội bộ 652, 650 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings