thong-bao-Khao thi

Thông báo v/v chấm phúc khảo lần 1-HK I (15-16) khóa 7, 8, 9 (07/TB-KT)

0 comments

Căn cứ Quy chế thi và kiểm tra Ban hành theo Quyết định số 118/QĐ-CĐVH ngày 31 tháng 03 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Căn cứ đơn xin phúc khảo của SV trong kỳ thi lần 1, học kỳ I, năm học 2015-2016, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sẽ tổ chức chấm phúc khảo vào ngày 26/01/2016 các học phần sau:

  1. Hệ cơ sở dữ liệu………………………… : 01 SV

               (CBChT1:Nguyễn Thị Hạnh; CBChT2: Lê Viết Trương)

  1. Tin học đại cương……………………… : 01 SV

               (CBChT1: Nguyễn Thị Hạnh; CBChT2: Nguyễn Sĩ Thìn)

 

Để kết quả chấm phúc khảo được khách quan Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa, tổ bộ môn các học phần trên đề cử 02 cán bộ chấm phúc khảo cho học phần (ngoài CBChT đã chấm lần 1 nêu trên) có mặt tại Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đúng vào ngày 26/01/2016 để tiến hành chấm phúc khảo.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings