thong-bao-Khao thi

Thông báo V/v đăng kí thi lại/cải thiện HK II – năm học 2015-2016 (đợt 1) (22/TB-KT)

0 comments

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì II – Năm học 2015-2016 – đợt 1; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần cụ thể như sau:

  • Thời gian tổ chức đăng kí: 02 ngày từ 12/04/2016 đến hết ngày 13/04/2016.
  • Thời gian thi: Từ ngày 26/04/2016 đến hết ngày 27/04/2016.

      – Thời gian nộp lệ phí thi: từ ngày 18/04/2016 đến trước ngày thi 02 ngày.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/ cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 18/04/2016.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

thong_bao1
thong-bao-Khao thi

Thông báo Về việc đổi ngày thi

Căn cứ thông báo số 66/TB-KT ngày 10/12/2018 của Trung...

thong-bao-Khao thi

THÔNG BÁO v/v chấm phúc khảo lần 1-HK II (16-17)

Căn cứ Quy chế thi và kiểm tra Ban hành...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings