thong-bao-Khao thi

THÔNG BÁO V/v lấy ý kiến dự thảo Quy chế kiểm tra, thi theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

0 comments

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô – đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc sửa đổi, ban hành quy chế kiểm tra, thi theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL đã tiến hành hiệu chỉnh quy chế kiểm tra, thi theo phương thức tích lũy mô – đun hoặc tín chỉ. Để Quy chế kiểm tra, thi được hoàn thiện Trung tâm Khảo thí & ĐBCL kính đề nghị Phòng Đào tạo, các khoa tiến hành đọc, cho ý kiến đối với nội dung dự thảo Quy chế kiểm tra, thi.

Văn bản góp ý dự thảo xin gửi về Trung tâm Khảo thí & ĐBCL trước ngày 6/10/2017 để tổng hợp, chỉnh lý và hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Thong bao DBCL

Thông báo cung cấp thông tin 3 công khai năm học 2016 – 2017

Kính gửi: – Phòng Đào tạo,                  – Phòng Tổ...

thong_bao1

Thông báo Họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng

Thời gian: 14h00 ngày 30/08/2017 Địa điểm: Phòng họp tầng...

thong-bao-Khao thi

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings