thong-bao-Khao thi

Thông báo

0 comments
  1. Hội nghị tập huấn kiến thức hệ thống QLCL và đào tạo đánh giá viên nội bộ HT QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
  2. Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL của Trương CĐ CNTT Hữu nghị Việt – Hàn năm học 2016-2017
  3. Kế hoạch đánh giá nội bộ lần 1 năm học 2016-2017
  4. Thông báo v/v rà soát hệ thống các quy trình làm việc và công bố sự phù hợp của Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN (QT.04-HCQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng 1.1.Mục đích Quy...

Quality Policy 3

SỨ MẠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

SỨ MẠNG Đào tạo công nghệ thông tin và truyền...

thong-bao-Khao thi

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings